Met Natuurlijk Jolien help ik jou weer grip krijgen op je leven.
En ervaar je dat er zoveel meer mogelijk is dan je dacht!


Verbindings MISSIE

Waar het hoofd boven het hart wordt verkozen, komt de menselijke verbinding in het gedrang. Gelukkig is er een kentering gaande! De missie van Natuurlijk Jolien is om bij te dragen aan jouw basisbehoefte van diep menselijke verbondenheid. Zodat jij weer op jouw eigen unieke wijze, jouw pad bewandelt. En het leven om jou heen, als vanzelf, met jou mee verandert.

Holistische VISIE

Vanuit het feit dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is, kijk en luister ik naar het gehele plaatje. Welke actie heeft tot deze reactie geleid? Waar is dit pijnpunt geboren? En welk effect heeft dat op jouw fysieke lichaam, gedachten, gevoel en jouw energie? Welke spiegel houdt het leven jou voor? Wat wil er gehoord en doorvoeld worden?

Sjamanistisch HART

Niet alleen verbonden, maar het gehele leven is bezield! Want de uitdaging die jij momenteel ervaart in je leven, is er niet één van alleen in het hier en nu. Verleden, heden en toekomst, dieren, spirits, plaatsen en gebeurtenissen hebben invloed op jouw energiestroom. Welke overtuiging zit zo diep geworteld dat niet alleen jij, maar je oma, je moeder en wellicht zelfs je kind nu dezelfde levenservaring opdoet?

Tijden veranderen

En hoe!

De integrale, holistische benadering van het leven én de wetenschappelijke, beginnen zich telkens meer te verenigen. Er worden bruggen geslagen, krachten gebundeld en wederzijds nieuwsgierigheid geprikkeld. Mensen als Gabor Maté, Joe Dispenza, Bessel van der Kolk en Maarten Oversier zijn het levende bewijs hiervan.

De mens als geheel zien, binnen het plaatje van alle omstandigheden. Verleden, heden en toekomst. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

De afgelopen 30 jaar heb ik mij gestort op het ontdekken en ontwikkelen van mijn Holistisch Bewustzijn. Hier heb ik mijn levenswerk van gemaakt!

Fysiek heb ik verschillende lichaamsgerichte therapieën en trainingen gevolgd.
Mentale veerkracht heb ik ontwikkeld door te leren werken met de kracht van gedachten.
Emotioneel door het lef te hebben, de diepste en donkerste schaduwstukken in mijzelf te doorvoelen en te helen.
Spiritueel door levenslessen aan te gaan en werkelijke zingeving te ervaren.

Jarenlange ervaring, vele studies en een groot netwerk van mede professionals hebben ertoe geleid, dat mijn helende toolbox, een rijke en krachtige uitrusting bevat. Die ik inzet voor diepgaande transformatie en traumaverwerking. Vanuit deze uitrusting heb ik een methode ontwikkeld op het fundament van compassie en veiligheid. Jouw gewenste koerswijziging wordt hierdoor verankerd en her-traumatisering is uitgesloten! Deze methodiek is mens- en ervaringsgericht, waardoor volledig maatwerk geleverd wordt. En verandering direct waarneembaar is.


Laten we samen kijken, wat de H.B.D. methode en mijn compassievolle begeleiding voor jou kan betekenen


Nooit meer iets missen!?

Schrijf je in!

En blijf (on)regelmatig up-to-date.